Danh mục: Cuốn thư đá

Cuốn thư đá còn gọi là bình phong đá (tắc môn đá) xuất hiện trong tâm linh người Việt từ xa xưa. Vậy ý nghĩa của cuốn thư đá là gì, mẫu mã như thế nào?